Invasiva växter

Jätteloka, jättebalsamin och gul skunkkalla finns på EU:s lista över arter som du enligt lag är skyldig att bekämpa om de växer i din trädgård eller på din mark.

Andra invasiva och seglivade växter som bör bekämpas är bland annat blomsterlupin och kanadensiskt gullris.

Viktigt att rensa bort

Invasiva växter är mycket bra på att överleva och sprida sig. Därför är det viktigt att göra rätt när du rensar bort dem. Var försiktig så att frön eller växterdelar inte sprids vid hanteringen.

Olika växter bekämpas på olika sätt. På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa mer om hur du bekämpar invasiva växter.

Invasiva växter ska till Returen eller Tveta

När du har tagit bort växten enligt Naturvårdsverkets instruktion är det viktigt att du inte transporterar den i ett öppet släp. Lägg i stället växten i en tät säck och stäng den så att inga frön eller växtdelar riskerar att sprida sig längs vägen.

När du kommer fram till återvinningscentralen, kontakta personalen så tar de hand om säcken.

Vad händer sedan?

De invasiva växter som du lämnar till återvinningscentralen energiutvinns och blir fjärrvärme.