Matfett

Låt ditt matfett jobba för klimatet! Genom att återvinna matfettet bidrar du till att ta vara på en viktig resurs som kan bli till biobränsle. Matfett kan även användas som råvara i framställningen av tvål, stearinljus, tvättmedel och gummi.

Så återvinner du ditt matfett

  • Om det är lite fett kan du ta hushållspapper och torka upp fettet och lägga i restavfallet.
  • Är det mycket olja häller du fettet i en flaska eller en plastburk med tätslutande lock. Den kan du lämna för återvinning till Returen, Tveta, Cirkeln och Rullande återvinning.
  • Du kan också hälla oljan i en plastburk med tättslutande lock och lägga i restavfallet hemma.