Är du redan kund?

Är du redan kund hos Telge Inköp? I så fall hittar du din information genom att logga in från din kommuns eller ditt bolags eget intranät.

Avtalsportalen – för allt som gäller upphandlingar

Avtalsportalen vänder sig till kommunanställda och till personal inom Telgekoncernen, samt till personal på andra kommuner och kommunägda bolag som Telge Inköp samarbetar med.

På avtalsportalen hittar du information om genomförda upphandlingar och ingångna avtal. Du hittar också en hel del tips och guider på hur du genomför en bättre upphandling samt fördjupad information om LOU.

Du kan också ta del av ett antal webbutbildningar och hitta blanketter som du fyller i digitalt för enklare hantering.

Bli en bättre beställare

På avtalsportalen hittar du en rad matnyttiga guider som hjälper dig att bli en bättre beställare. Till exempel kan du ta reda på mer om vad det innebär att vara kravställare i en upphandling, hur du går tillväga vid felaktigheter kring leverans eller faktura eller vad som gäller om en avtalad leverantör vill överlåta avtal till annan part.

På avtalsportalen hittar du även länkar till instruktionsfilmer på Youtube.

Digitala blanketter

På avtalsportalen finns blanketter som du enkelt fyller i och skickar in digitalt. Det gäller inköpsuppdragsblankett för direktupphandlingar och Inköpsuppdragsblankett för annonserade upphandlingar

Har du frågor?

Kontakta oss så hjälper vi dig.