Grundvatten

Grundvatten kallas det vatten som utgör den underjordiska delen av vattnets kretslopp i naturen. Det bildas genom att vatten mycket sakta tränger ner genom marken och fortsätter nedåt tills det stöter på berggrunden. Där magasineras vattnet och lagras tills det hämtas upp för att ingå i dricksvattenförsörjningen.

Vad är grundvatten?

Gräver du en djup grop och det blir vatten stående i gropen, då har du nått grundvattnet. Men vad är det egentligen? Jo, grundvatten är det vatten i den del av jorden eller berggrunden, där hålrummen är helt vattenfyllda.

Grundvattnet bildas när regn- och smältvatten tränger ner i marken och fylls framför allt på under vår och höst. På sommaren brukar det mesta av nederbörden avdunsta eller tas upp av växter.

Grundvattnet har bra smak, är bättre skyddat mot föroreningar och innehåller sällan bakterier.