Anslut till elnätet

När du ska ansluta ditt företag till en elservis behöver du anmäla detta minst fem månader i förväg.

För att koppla in en ny elmätare och skapa ett nytt abonnemang i en befintlig fastighet eller anläggning ska en behörig elektriker förbereda installationen.

Om ni vill ha större effekt så kan en förstärkning av servisen behövas, till exempel om ni har installerat en extra elkrävande utrustning.