Ansluta till elnätet

När du ska ansluta ditt företag till en elservis behöver du anmäla detta minst fem månader före önskad tillkoppling. För att koppla in en ny mätare och skapa ett nytt abonnemang i en befintlig fastighet eller anläggning ska en behörig elektriker förbereda installationen. Om du vill ha större effekt så kan en förstärkning av servisen behövas, till exempel om du har installerat en extra elkrävande utrustning.