Fjärrkyla – naturlig svalka

Fjärrkyla är som fjärrvärme – fast tvärtom. Det är kallt vatten som distribueras i rör till fastigheter för att kyla ner inomhusluften till en behaglig temperatur.

Kyler lokaler i Södertälje

Vår fjärrkyla används i huvudsak för att kyla ner AstraZenecas och Scanias kontor och produktionsanläggningar samt affärsfastigheter i Södertälje centrum.

Pumpstationen i Stuggrundet, Södra Björkfjärden har kapacitet att pumpa 6 000 kubikmeter vatten i timmen.

Pumpstationen hämtar kallt vatten på 45 meters djup i Mälaren och transporterar det i en sex kilometer lång sjöledning. En kylväxlarstation fördelar sedan ut kylan till fastigheterna. När vattnet har avgett sin kyla i kylväxlarstationen leds det tillbaka till Mälaren igen.

Många fördelar med fjärrkyla

Att utvinna kyla på en central plats är mer effektivt än att installera enskilda kylmaskiner i varje fastighet. Det gör att mindre el förbrukas vilket gör kylan billigare. Mindre elförbrukning avlastar dessutom elnätet och skapar därmed en samhällsnytta.

Fjärrkyla är ett mycket konkurrenskraftigt alternativ när det gäller kylning, eftersom investerings- och driftkostnader är lägre än för konventionella alternativ. Dessutom är den i princip underhållsfri.

Minskad miljöpåverkan

Den allra största fördelen med fjärrkyla är, precis som med fjärrvärme, den miljömässiga vinsten. Klimatpåverkan från fjärrkylan kommer främst från elanvändningen, vilken är avsevärt lägre än vid separata kylmaskiner då kylan inte behöver produceras utan enbart pumpas ut.

Fjärrkyla innebär dessutom en minskad användning av köldmedier som vid läckage skadar ozonskiktet och bidrar till växthuseffekten.