Återvinna

När vi återvinner tas farliga ämnen om hand på ett säkert sätt, vilket skyddar människor och miljö. Att hålla isär olika material gör att det mesta kan återvinnas och bli nya produkter. Vi sparar energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.

Två personer går i skogen  med en hund.