Elmätare

Från ditt företags elmätare kan vi läsa av er förbrukning varje dag. Avläsningen ligger till grund för fakturan. För att mätningen ska gå rätt till är det viktigt att det alltid finns ström till elmätaren. Vi följer de krav som myndigheten SWEDAC ställer på nätägare och vi gör återkommande kontroller av mätningen.

Så fungerar elmätaren

 1. Pulsindikator - registrerar förbrukning (1 000 blink/kwh).
 2. Indikatorlampa för elmätarens strömbrytare.
  • lampan blinkar rött = strömmen kan sättas på med hjälp av strömbrytaren (5).
  • lampan är släckt = strömmen är på.
  • lampan lyser rött = låst av nätägaren, kontakta Telge Näts kundservice.
 3. Display - visar information om mätarställning och obiskod (t.ex. 1.8.0).
 4. Meny - tryck för att ändra vad som visas i displayen.
 5. Strömbrytare - används vid tillfällig avstängning av el till fastigheten.
 6. Serviceport - används av Telge Nät
 7. HAN-port (RJ12) - läs mer om HAN-porten.