Installationstips

Vid en beställning av fiberanslutning till stadsnätet får ni en kundnod installerad på väggen. Kundnoden är utrustad med uttag/portar för bredband, tv och telefoni.

Kom igång med installationen

När kundnoden är installerad och driftsatt kan ni koppla in nätverkssladden från datorn till kundnoden och efter det komma igång med att beställa tjänster (internet, tv och/eller telefoni).

Bredband

Anslut datorn till nätverket genom att koppla nätverkskabeln (rak LAN-kabel) från datorn in i LAN1/port 1 på kundnoden.

Har ni en router för trådlöst nätverk kopplas den från wan/ethernet på routern direkt till LAN1/port 1 på kundnoden.

Oavsett vilken kundnodsmodell ni har kopplas nätverkskabeln alltid in i första uttaget/porten.

Tv via fiber

För att kunna se på tv via fiber behövs en digitalbox eller ett programkort. Boxen kopplas in i kundnodens LAN2/port 2. För mer information, kontakta tjänsteleverantören.