Bli leverantör

Telge Inköp upphandlar varor, tjänster och entreprenader till ett värde av cirka tre miljarder kronor per år. All upphandling sker i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU) och våra inköp sker via avrop från ramavtal som tecknats.

Vi samarbetar med Mercell TendSign som administrerar frågor och dokument avseende alla upphandlingar.

Se aktuella upphandlingar

Hur lämnar jag anbud?

Hela anbudsprocessen är elektronisk och sköts i Mercell TendSign. Det är kostnadsfritt att lämna anbud. När du registrerar dig får du tillgång till aktuella annonser och förfrågningsunderlag.

Du kan lämna ditt anbud samt bifoga filer och dokument om det efterfrågas. Eventuella frågor och svar samt kompletteringar sköts i systemet.

Notera att det är ditt ansvar som anbudsgivare att hålla dig uppdaterad om aktuell information angående respektive upphandling. Detta innefattar till exempel eventuella ändringar eller förtydliganden i förfrågningssunderlaget som görs under anbudstiden.

Skapa konto hos Mercell Tendsign

Enklare anbudsinlämning med vårt upphandlingssystem

  • Det är aldrig någon tvekan om vilka frågor som ska besvaras.
  • Systemet reagerar om du missat att svara på något skall-krav.
  • Anbudet kan skickas fram till det klockslag som är angivet i förfrågningsunderlaget.
  • Du loggar in och kan jobba varifrån du vill, alla uppgifter finns sparade.
  • Kopior på anbud från avslutade upphandlingar kan lämnas på begäran efter sekretessprövning. Debitering enligt beslut utifrån Södertälje kommuns riktlinjer.

Har du frågor?

Kontakta oss via e-post eller telefon så hjälper vi dig.