Vattenläcka

Vattenläckor kan uppstå både på huvudledningen och inom den egna fastigheten helt utan förvarning. Därför kan det vara bra att veta vad du kan göra om en läcka uppstår på arbetsplatsen eller vad som händer när en läcka sker på det allmänna nätet.

Vattenläcka på jobbet?

Om du upptäcker en synlig vattenläcka kontaktar du så snabbt som möjligt en rörläggare eller VVS-montör som kan hjälpa dig att åtgärda problemet.

Du behöver också alltid kontakta vår kundservice när något hänt eller behöver åtgärdas med vattenmätaren eller om vattnet måste stängas av ute i gatan.

Kontakta kundservice

Upptäck vattenläckan i tid

För att upptäcka osynliga vattenläckor är det bra att ha som rutin att med jämna mellanrum kontrollera mätarställningen på din vattenmätare och att jämföra den med vad det står på din VA-faktura.

På så sätt kan du upptäcka eventuella läckor, otäta kranar och rinnande toalettstolar i tid.

Vattenläcka på det allmänna nätet?

När det sker en läcka på det allmänna VA-ledningsnätet uppmärksammas den antingen av allmänheten eller vår egen personal. Det är då viktigt att läckan anmäls direkt till vår kundservice.

Efter kontorstid kopplas samtalet automatiskt vidare till ledningscentralen. När vi har tagit emot larmet sätts personal in så snabbt som möjligt.

Aktuell driftstatus på webben

Vi lägger även upp driftinformation på vår webbsida för driftstatus. Uppdateringar där sker kontinuerligt med status för avbrottet.

Är du osäker på om en vattenläcka har rapporterats in till oss kan du alltid gå in på webbsidan för driftstatus för att se om det är några avbrott. Om du inte har möjlighet att besöka vår webbplats är det alltid bättre att anmäla läckan till vår kundservice.

Se aktuell driftstatus

Hur upptäcker jag en vattenläcka?

En läcka kan uppstå på servisledningen för vatten utan förvarning. Om vattnet rinner ut i marken är läckan ofta svår att upptäcka. När läckan har uppstått på ledningen före vattenmätaren registreras heller inte någon ökning i förbrukningen. Gör det därför till en vana att inte bara titta på mätaren utan också lyssna på den. Om det susar vid mätaren, trots att alla kranar i huset är stängda, så läcker ledningen.

Läckan ska repareras snarast för att inte riskera att fastigheten drabbas av vattenskada. Kontakta kundservice så hjälper Rörnät till att lokalisera och säkerställa att det verkligen är ”din” läcka.

Så mycket vatten kan gå åt vid en läcka

Typ av läcka: Mängd vatten:
Droppande kran 40 l/dygn eller 15 m3/år
En sytråd, Ø 0,3 mm (din kran droppar hela tiden) ca 40 m3 vatten/år
En tändsticka, Ø 2,7 mm, ungefär den stråle som blir när du sköljer din disk ca 3 500 m3 vatten/år
En penna, Ø 8,7 mm, ungefär som att tappa upp ett badkar ca 35 000 m3 vatten/år
En enkrona Ø 27,5 mm, ungefär som spolningur en brandpost ca 350 000 m3 vatten/år
Som jämförelse ligger en normal vattenförbrukning för en familj på ca 150 m3/år.

 

Så arbetar vi med vattenläckor

Inom Södertälje kommun har vi 44 mil dricksvattenledningar. Det är ofrånkomligt att det ibland uppstår läckor då stora delar av landets ledningsnät byggdes under 1950- och 60-talen. Läckage kan uppstå i form av rörbrott, fräthål eller sprickor på grund av till exempel tjäle, förändrade grundvattennivåer eller ändrade markförhållanden.

Vi arbetar kontinuerligt med läcksökning och planerar även att investera i ytterligare teknisk utrustning och fler flödesmätare för att snabbare kunna upptäcka läckor och för att underlätta och effektivisera arbetet. Vi åtgärdar alltid läckor så fort de upptäcks. Dessutom sker övervakning av nätet för att snabbt upptäcka förändringar i flödet, vilket kan vara ett tecken på en läcka. På så sätt kan vi snabbare lokalisera läckor så att den drabbade ledningen kan stängas av för att förhindra att mer vatten läcker ut.

Vår personal är alltid uppmärksam på eventuella ökade flöden i brunnar när vi jobbar med andra ledningsarbeten. Vi arbetar också strukturerat med tekniska lösningar för att tidigt kunna upptäcka avvikelser. Fler flödesmätare innebär till exempel att vi kommer att kunna dela in ledningsnätet i mindre områden på ett enklare och effektivare sätt i framtiden för att på så vis få bättre kontroll.