Vatten, avlopp och kretslopp

Södertälje har varit känt för sitt goda dricksvatten ända sedan 1800-talet. Det är något vi fortsätter att värna om, och vi arbetar för att södertäljeborna få gott och friskt vatten ur kranen. Men vi tar också hand om avloppsvattnet och renar det så att det återigen blir prima dricksvatten.