Föranmälan

När du som elinstallatör ska utföra arbete i Telge Näts elnätsområde behöver du föranmäla detta till oss innan arbetet påbörjas. Vi vill ha din föranmälan i god tid innan önskat inkopplingsdatum!

Arbeten som måste föranmälas

  • Arbeten som påverkar mätarsäkring eller elmätare.
  • Arbeten som kräver ny eller ändrad servis.
  • En större utbyggnad av en installerad starkströmsanläggning.
  • Arbeten som förändrar en anläggnings uppvärmingssätt.
  • Installation av produktionsanläggning.
  • Installation av reservkraft.

Så gör du din föranmälan

Är du inte registrerad som elinstallatör hos oss registrera dig här. När du gjort detta så kan du logga in och göra din anmälan. Mer information om hur du kommer igång hitta du på föranmälan.nu.

När du skickat in din föranmälan får du bekräftelse på att den inkommit till oss. I webbföranmälan kan du löpande följa ditt ärende. Där kan du även välja att få påminnelser via mejl och/eller SMS, se ditt ärende och var i processen det befinner sig.

Vid en ny eller ändrad servis, tänk på att bifoga en karta med placeringförslag för det utvändiga mätarskåp/elrummet och/eller serviscentralen. Om kartan saknas i din anmälan får ärendet en längre handläggningstid och anslutningen riskerar försenas.

När du skickat in din föranmälan får du bekräftelse på att den inkommit till oss. I webbföranmälan kan du löpande följa ditt ärende. Där kan du även välja att få påminnelser via mejl och/eller SMS, se ditt ärende och var i processen det befinner sig.

Vid en ny eller ändrad servis, tänk på att bifoga en karta med placeringförslag för det utvändiga mätarskåp/elrummet och/eller serviscentralen. Om kartan saknas i din anmälan får ärendet en längre handläggningstid och anslutningen riskerar försenas.

Om förändringen innebär en kostnad för kunden krävs det att kunden svarar på den offert eller det avtal vi har skickat ut innan vi kan påbörja arbetet. Så fort vi fått in beställningen från kunden påbörjar vi arbetet och förbereder nätet.

Det är viktigt att beställningen från kunden kommer in så fort som möjligt då vi kan behöva söka tillstånd och utföra tidskrävande arbete på elnätet.

När ditt installationsarbete är klart och anläggningen är färdigställd enligt installationsmedgivandet, skickar du in en färdiganmälan. Du kontaktas därefter av en våra montörer där ni tillsammans bestämmer hur och när arbetet ska slutföras och anläggningen slutligen kan driftsättas.

Tänk på att inte driftsätta delar av en ny anläggning innan vi på Telge Nät installerat all vår utrustning.

Fler frågor?

Har du fler funderingar eller frågor, kan du läsa mer under frågor och svar eller så är du välkommen att kontakta oss på kundservice.