Farligt avfall

Farligt avfall som hamnar fel kan orsaka allvarliga problem för människor, djur och natur. Som företagare har du ett ansvar att se till att ditt farliga avfall tas om hand på rätt sätt. Vi hjälper dig.

Vi hämtar med miljöbil

Som företagare får du inte transportera ditt farliga avfall själv utan tillstånd från Länsstyrelsen. Beställ i stället hämtning av oss på Telge Återvinning så hämtar vi det med vår specialutrustade miljöbil.

När du beställer hämtning lämnar du även information om vilken typ av avfall som ska hämtas, så att vi kan hantera det på ett miljöriktigt sätt.

Lagkrav på spårbarhet

Farligt avfall ska enligt lag kunna spåras och rapporteras till Naturvårdsverket. Syftet är att säkerställa en korrekt hantering av farligt avfall och påverka omställningen till en cirkulär ekonomi.

Vi kan hjälpa dig att både hämta ditt farliga avfall och rapportera det digitalt till Naturvårdsverkets spårbarhetssystem. Fyll i formuläret på Mina sidor, så godkänner du Telge Återvinning som ombud för rapporteringen.

Därefter tar vi kontakt med dig för att upprätta ett avtal och ge information om vad du behöver göra för att uppfylla lagkraven.

Godkänn Telge Återvinning som ombud

Du godkänner Telge Återvinning som ombud för rapportering via Mina sidor.

Rapportera ditt farliga avfall själv

Du rapporterar farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister.