Jämförelsegrafer för flerbostadshus

Här hittar du information om graddagskorrigerade jämförelseprofiler för flerbostadshus i Södertäljes fjärrvärmenät. I Södertälje har ett flerbostadshus en snittförbrukning på 428 MWh/år ett normalår.

Så påverkas förbrukningen

Det finns flera faktorer som kan påverka förbrukningsstatistiken för er fastighet. Exempel på sådana faktorer är:

  1. Fastighetens byggnadsår och eventuella energibesparande åtgärder som utförts.
  2. Hur många som bor i fastigheten, inom-och utomhustemperaturen samt hur ofta och länge de boende duschar.

Två identiska fastigheter kan därför ha väldigt olika förbrukningsmönster beroende på ovan nämnda faktorer.

Se över värmeväxlaren

Fastighetens förbrukningsprofil för fjärrvärme kan ha andra procenttal än de som finns i graferna nedan och det är fullt normalt.

Det kan även vara klokt att låta en servicetekniker se över fjärrvärmeväxlaren med jämna mellanrum för att undvika dyra reparationer eller en dåligt fungerande uppvärmning.

Graferna nedan utgår från hur en normal energiförbrukning ser ut under ett år samt Boverkets byggregler.