Råd och regler kring vatten och avlopp

Ett fungerande vatten- och avloppsnät är avgörande för att samhället ska fungera. Därför finns några enkla regler för vad som gäller. Det handlar både om hur du kan spara vatten och vad som får spolas ut i avloppet.

Ett vattenglas som står på en sten i ett vattendrag