Pristaxa fjärrvärme

Från 1 september 2021 höjdes fjärrvärmepriset med 1 procent.

Prislista för företag och bostadsrättsföreningar

Den 1 januari 2021 infördes en ny prismodell som gäller för företag, näringsidkare och bostadsrättföreningar.

Fjärrvärmepriset består av en energidel baserad på fastighetens energiförbrukning, en effektdel baserad på fastighetens effektbehov och temperaturdel baserad på fastighetens returtemperatur.

Gäller från och med 1 september 2021. Samtliga priser är exklusive moms.

Effektdelen

Fast effektpris (kr)
0 kr

Effektpris (kr/kW)
1 314 kr

Fast effektpris (kr)
31 209 kr

Effektpris (kr/kW)
1 210 kr

Fast effektpris (kr)
113 019 kr

Effektpris (kr/kW)
1 128 kr

Effekttillägg

För kunder som omfattas av effekttillägg.

Effekttillägg 0,25 kr/h*kW

(2 300 - utnyttjningstid h) * effektbehov * effektpris

Energidelen

Vinter (dec-mars) 458 kr/MWh
Vår (april) 349 kr/MWh
Sommar (maj-sep) 253 kr/MWh
Höst (okt-nov) 349 kr/MWh

Temperaturdelen

Avser värmecentralens returtemperatur och gäller 1 oktober-30 april. Priset har två nivåer som bestäms av medeltemperaturen.

Nivå 1 1,85 kr per grad och MWh - för den del av medelretur­temperaturen som överstiger 30 grader men inte 60 grader.
Nivå 2 20 kr per grad och MWh - för den del av medelretur­temperaturen som överstiger 60 grader.

Byggvärme

Vi kan under vissa förutsättningar leverera tillfällig värme till nybyggnadsprojekt inom befintligt fjärrvärmenät under den period som bygget pågår.

Byggvärmen fungerar som den vanliga vattenburna värmen, din undercentral kopplas tillfälligt till vårt fjärrvärmenät. Anslutningsavgift kan bli aktuellt. Priset för byggvärme innehåller bara energiavgift, inga fasta avgifter.

Anslutningsavgift På förfrågan
Effektavgift 0 kr/kW
Energiavgift, exkl. moms 90 öre/kWh