Fjärrvärmepris

Ta del av 2024 års prislista.

Pris för företag och bostadsrättsföreningar

Den 1 januari 2021 infördes en ny prismodell som gäller för företag, näringsidkare och bostadsrättföreningar.

Fjärrvärmepriset består av en energidel baserad på fastighetens energiförbrukning, en effektdel baserad på fastighetens effektbehov och temperaturdel baserad på fastighetens returtemperatur.

Prislista 2024

Priserna gäller från och med 1 januari 2024. Samtliga priser är exklusive moms.

Effektdelen

Fast effektpris (kr)
0 kr

Effektpris (kr/kW)
1 501 kr

Fast effektpris (kr)
37 707 kr

Effektpris (kr/kW)
1 382 kr

Fast effektpris (kr)
129 444 kr

Effektpris (kr/kW)
1 288 kr

Effekttillägg

För kunder som omfattas av effekttillägg.

Effekttillägg 0,28 kr/h*kW

(2 300 - utnyttjningstid h) * effektbehov * effektpris

Energidelen

Vinter (dec-mars) 528 kr/MWh
Vår (april) 399 kr/MWh
Sommar (maj-sep) 265 kr/MWh
Höst (okt-nov) 399 kr/MWh

Temperaturdelen

Avser värmecentralens returtemperatur och gäller 1 oktober-30 april. Priset har två nivåer som bestäms av medeltemperaturen.

Nivå 1 2,17 kr per grad och MWh – för den del av
medelretur­­temperaturen som överstiger 30 grader
men inte 60 grader.
Nivå 2 25 kr per grad och MWh – för den del av
medelretur­­temperaturen som överstiger 60 grader.

Byggvärme

Vi kan under vissa förutsättningar leverera tillfällig värme till nybyggnadsprojekt inom befintligt fjärrvärmenät under den period som bygget pågår.

Byggvärmen fungerar som den vanliga vattenburna värmen, din undercentral kopplas tillfälligt till vårt fjärrvärmenät. Anslutningsavgift kan bli aktuellt. Priset för byggvärme innehåller bara energiavgift, inga fasta avgifter.

Anslutningsavgift På förfrågan
Effektavgift 0 kr/kW
Energiavgift, exkl. moms 103 öre/kWh

Prisexempel för olika typer av byggnader

Hur mycket kostar fjärrvärme per år i ett flerfamiljshus, i en lokal eller i en samfällighet? Här hittar du prisexempel för byggnader i olika storlekar.

Se våra prisexempel