Så fungerar stadsnätet

Stadsnätet är byggt med den senaste fibertekniken och anpassat för snabb och säker datatrafik – både idag och i framtiden. Det är ett öppet nät, vilket betyder att det är fritt för olika leverantörer att erbjuda sina tjänster så att du kan välja den leverantör som passar ditt företags behov bäst.

Ett nät för idag och framtiden

Stadsnätet är ett lokalt fibernät som är tryggt, driftsäkert och håller hög kvalitet – hela vägen från dig och ut i cyberrymden.

Det är byggt på ett sådant sätt att det är hållbart idag och imorgon – och kommer att vara det även långt in i framtiden.

Kapacitet för framtidens behov

Med stadsnätet får du tillgång till digitaliseringens alla möjligheter. Nätet är ett öppet och neutralt fibernät och kan leverera upp till 1 000 Mbit per sekund. Det är tillräckligt för att hela familjen samtidigt ska kunna surfa, se på tv, streama filmer, spela online, arbeta på distans och göra mycket annat som kräver uppkoppling på en och samma gång.

Nätet har med andra ord gott om kapacitet för att fylla dagens behov, samtidigt som det är förberett att klara av saker som ligger så långt fram att vi ännu inte vet något om dem.

En del av vår IT-infrastruktur

Stadsnäten i Sverige är den främsta anledningen till att Sverige har en IT-infrastruktur i världsklass. Idag finns stadsnät i de flesta av Sveriges kommuner.

Stadsnäten är en demokratisk förutsättning både för dagens och för framtidens digitala tjänster. Infrastrukturen baseras på fiberoptiska nät och är en långsiktig investering för såväl bredbandsmarknadens parter som för samhället och medborgarna.

Fri konkurrens ökar valfriheten

Stadsnätet är ett så kallat öppet nät. Det betyder att vilket bolag som helst kan erbjuda sina tjänster. Det betyder också att det är fritt fram för ditt företag att välja vilken leverantör ni vill ha av Internet, tv och telefonitjänster.

Ett öppet nät skapar fri konkurrens vilket i sin tur ger högre prestanda, större utbud och pressar priserna.