Fettavskiljare

Alla verksamheter som hanterar livsmedel behöver installera en fettavskiljare. Avloppsnätet är anpassat för att ta emot avloppsvatten från hushåll och inte från restaurangkök eller matbutiker.

Hur installerar jag en fettavskiljare?

Regler för tömning

Fettavskiljare ska tömmas minst tolv gånger per år, eller enligt överenskommelse med Telge Nät.

Beställ tömning av fettavskiljare

Du beställer tömning av fettavskiljare via Mina sidor.