Producera egen el

Sol och vind är ekonomiska, miljövänliga och hållbara energikällor. Med en anläggning för eget bruk kan ditt företag producera egen el som inte avger föroreningar, inte låter eller luktar. Egenproducerad el påverkas inte heller av marknadens svängningar.

Bra för både miljö och plånbok

Tekniken utvecklas snabbt och fossila bränslen är inte långsiktigt hållbara. Men sol och vind kommer aldrig att ta slut, det kan vi säga med säkerhet. Vilken anläggning som passar ditt företag bäst beror på vilka förutsättningar och resurser ni har.

En solcellsanläggning kan enkelt och praktiskt placeras på taket medan ett vindkraftverk kräver lite mer utrymme. Vindkraftsverket producerar el mellan 80-90 procent av tiden medan solcellerna slutar producera när mörkret lagt sig.

Båda alternativen är miljövänliga och ekonomiskt fördelaktiga när ni väl har investerat i anläggningen.

Sätt igång en egen mikroanläggning

 1. Begär offert och välj en godkänd leverantör på marknaden.
 2. Ansök om bygglov hos kommunens bygglovshandläggare.
 3. Anlita en behörig elinstallatör som finns registrerad hos Elsäkerhetsverket och har behörighet för elproduktionsanläggningar. Ansökan om tillstånd från nätägaren sker via foranmalan.nu
 4. För att sälja er överblivna el vidare krävs att er anläggning godkänns av Energimyndigheten och tilldelas energicertifikat och ursprungsgarantier. 

Produktionsersättning för 2024

Ni som producerar el för utmatning på nätet, till exempel från fastighetens solcellsanläggning, får en ersättning från Telge Nät för så kallad nätnytta.

Höglasttid: 5,90 öre per kWh

Gäller helgfria vardagar kl. 07.00-20.00 under månaderna januari, februari, mars, november och december.

Låglasttid: 5,30 öre per kWh

Gäller all övrig tid som inte räknas som höglasttid.

Teknisk information

Av säkerhetsskäl ska du följa dessa villkor när du ansluter en egen elproduktionsanläggning.

 • Huvudbrytaren ska vara blockerbar.
 • Stickproppsanslutningar är inte tillåtna.
 • Vi rekommenderar att anslutning av elproduktion alltid sker trefasigt. Anslutning av enfasig elproduktion som överstiger 3 kW och säkringsnivå 25A kan medföra extra kostnader för att förstärka din elanslutning.
 • Anslutning av trefasig elproduktion som överstiger 17 kW och säkringsnivå 25A kan medföra extra kostnader för att förstärka din elanslutning. Kontakta oss för prisuppgift.
 • Alla nya anläggningar ska föranmälas och installeras av behörig elinstallatör.
 • Alla produkter ska vara CE-märkta och ha installations- och bruksanvisningar på svenska.
 • Installationen ska följa Energiföretagens Anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet - ALP.
 • Särskild märkning som visar att du har en elproduktion ska sättas upp i din gruppcentral och mätarskåp.
 • Din produktionsanläggning ska inte kunna kopplas in mot ett spänningslöst yttre nät.

Komplettera din föranmälan av vindkraftverk med:

 • Maximal produktionseffekt på anläggningen.
 • ALP-data från leverantören av den specifika produktionsanläggningen.

Komplettera din föranmälan av solceller med:

 • Växelriktare; fabrikat och modell.
 • Antal faser för växelriktaren; 1-fas eller 3-fas.
 • Maximal produktionseffekt och inställd maxeffekt på anläggningen i kilowatt, kW.
 • Brytare ska monteras på DC- och AC-sidan om växelriktaren.
 • Stickproppsansluten växelriktare får inte användas.
 • Växelriktaren ska vara CE-märkt, följa svenska inställningsvärden enligt SS-EN 50549-1 och Energiföretagens ”Anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet - ALP” som är anpassad mot EU:s regelverk och nätkoder, främst den så kallade RfG:n (Requirements for Generators2) och den därtill kopplade föreskriften från Energimarknadsinspektionen, EIFS 2018:2.
 • Växelriktaren ska vara fast ansluten på egen avsäkrad gruppledning i gruppcentral eller i fasadmätarskåp.
Svenska inställningsvärden, SS-EN 50549-1 + ändringar enligt SEK TK
Överspänning 60 s 230 V+ 11 %
Överspänning 0,2 s 230 V+ 15 %
Underspänning 0,2 s 230 V- 15 %
Överfrekvens 0,5 s 51 Hz
Underfrekvens 0,5 s 47 Hz