Lämna fett

Fett kan ställa till problem om du häller det i avloppet. Häll fettet på flaska eller dunk och kom till Returen och Tveta i stället. Då återvinns fettet till biogas och biogödsel.

Samla upp fettet och återvinn det

Häll inte fettet i vasken, utan häll det i stället på flaska eller i en dunk. Lämna det sedan på Returen eller Tveta. 

Genom att återvinna ditt matfett tar du vara på en viktig resurs som blir till biobränsle som biogas och biodiesel. Matfett kan även användas som råvara i framställningen av tvål, stearinljus, tvättmedel och gummi.

Få hjälp med fettåtervinningen

Det finns även företag som hämtar fett och olja utan kostnad från restaurangverksamheter.