Fjärrvärme – hållbart och klimatsmart

Fjärrvärmen kommer från tillvarataget avfall som inte kan återanvändas eller materialåtervinnas. Istället omvandlas det till värme för många bostäder, företag, sjukhus, skolor etc. Istället för att alla har varsin värmekälla finns det en stor som värmer tusentals hem och fastigheter. Det gör mycket för klimatet och bidrar till en mer hållbar framtid.

Ett sätt att spara energi

Fjärrvärmenätet är ett transportsystem för värme. Nedgrävt i marken ligger ett nät av rör som distribuerar hett vatten dit det behövs. Liknande system kan även transportera kyla, då kallas det fjärrkyla.

Systemen kan spara energi genom att ta vara på den värme och kyla som redan finns.

Via näten kan exempelvis en serverhall eller livsmedelsbutik sälja sin överskottsvärme. Kylan från en sjö kan användas till att svalka ett sjukhus eller en shoppinggalleria. Spill från skogen som grenar, stubbar och annat som inte kan användas till något annat kan användas som bränsle för att värma hela kvarter.

Fjärrvärme jämnar ut energifördelningen

Fjärrvärme bidrar till att göra hela energisystemet effektivare och fungerar som bäst där människor bor tätt. I systemet kan överskott från elproducenter lagras som värme. Även solvärme som alstras dagtid kan lagras för att användas på natten. Det gör att användningen av el och värme kan spridas ut och fördelas jämnare.

I kraftvärmeverken kan el och värme produceras samtidigt, vilket gör att det går att få ut maximalt med energi av det avfall som bränns. Det ger också en stabil och planerbar elproduktion som inte är beroende av väder och vind.

Fjärrvärme och fjärrkyla gör det helt enkelt möjligt att ta vara på den energi som idag blir över och att spara och lagra den så att den kan användas när den behövs.

Fjärrvärme bidrar till hållbarare städer

Med hjälp av fjärrvärme kan hela städer bli självförsörjande med lokalt producerad energi. Det innebär ett enkelt sätt för fler människor och företag att bidra till ett mer klimatsmart samhälle.

När fler tar vara på energin kan Sverige visa Europa och världen hur städer kan bli mer hållbara när vi utnyttjar energin som blir över.