Målet: att minska arbetslösheten bland unga och utrikesfödda kvinnor

Telge Tillväxt är ett unikt samarbete mellan offentlig sektor (Södertälje kommun, Telge och Arbetsförmedlingen) och ett antal svenska storföretag. Målet med samarbetet är att skapa nya lösningar på ett stort samhällsproblem: arbetslösheten bland unga vuxna och utrikesfödda kvinnor.

Vårt viktiga uppdrag

Telge Tillväxts uppdrag är att anställa arbetslösa unga vuxna och utrikesfödda kvinnor från Södertälje kommun och i samarbete med näringsliv och offentlig sektor ge dem arbetslivserfarenhet, nätverk och utbildning.

Under sin tid hos oss får medarbetarna lära sig saker som att ta ansvar och komma i tid, arbeta självständigt och i grupp. Syftet är att ge dem ett attraktivt cv med viktig arbetslivserfarenhet som gör att de kommer vidare ut till den reguljära arbetsmarknaden.

Anställningstiden varierar – den kan vara ett år eller längre. Under anställningsperioden erbjuds möjlighet till coachning som ökar anställningsbarhet och självkänsla. Det går också att kombinera arbete på Telge Tillväxt med studier. Under anställningstiden ska var och en även själv aktivt söka andra arbeten eller studier.

Stora samhällsvinster

Telge Tillväxt har som enda syfte att minska arbetslösheten bland unga vuxna och utrikesfödda kvinnor.

Sedan starten 2011 har 150-200 ungdomar per år fått möjlighet att komma till oss. Cirka två tredjedelar av dessa lyckas vi slussa direkt ut till arbete eller studier. Vi lyckas bra, om vi får säga det själva: den genomsnittliga anställningstiden för unga på Telge Tillväxt är fem månader.

Den samhälleliga vinsten är enorm för varje ungdom som kommer ut i arbete och börjar klara sin egen försörjning. Omsatt i pengar handlar det om 15-20 miljoner per person fram till dess att han eller hon når pensionsåldern.

Så började det

Telge Tillväxt började genom ett projekt, Telge Sommar, redan 2010. Avsikten då var att ge sysselsättning åt ett 50-tal arbetslösa ungdomar som under några sommarmånader gav Södertäljes grönytor en välbehövlig puts.

Av olika anledningar förlängdes projektet i omgångar. Samtidigt märkte vi att ungdomarna slutade och gick till nya jobb eller studier utan att vi egentligen gjorde så mycket mera än att ställa krav, som vilken arbetsgivare som helst, och att finnas där som goda förebilder.

Den första april 2011 bildades så Telge Tillväxt, som en direkt förlängning på Telge Sommar och verksamheten fortsatte under nytt namn och ny associationsform. Vid bolagsbildandet så vidgades också ägarkretsen till att omfatta ett antal bolag som aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor och CSR.