Biokol

Biokol i stadsplanteringar minskar risken för översvämningar och förekomsten av koldioxid i luften. Att använda biokol när träd planteras minskar också belastningen på dagvattensystem. Vi får en grönare stadsmiljö, helt enkelt.

Biokol säljs endast i stora mängder

Telge Återvinning säljer endast stora mängder, hela containers, med biokol. Av produktionstekniska skäl säljer vi inte små mängder.

Sänker utsläppen av koldioxid

Bakgrunden till att Telge Återvinning producerar biokol är vi hade cirka 2 000 ton ris- och grenavfall som gick till energiutvinning varje år. Att i stället tillverka biokol av materialet innebär ett steg högre upp i avfallstrappan.

Biokol sänker utsläppen av koldioxid, vilket bidrar till att nå målen för växthusgas. Vi uppfyller 12 av FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

Södertäljes trädgårdsavfall en del av kretsloppet

En släpkärra med 100 kilo ris och grenar som vi gör biokol av bidrar till ett koldioxidutsläpp som motsvarar att 33 mils bilkörning hindras från att släppas ut till atmosfären.

Av de totalt 2 000 ton ris och gren som lämnas på Tveta och Returen (kvistar, grenar, julgranar) varje år tillverkar vi cirka 300 ton biokol.

Kolet binds i marken

Att använda biokol i planteringar får träd och planteringar att grönska vilket bidrar till att motverka klimatförändringarna.

Kolsänkan innebär att kolet binds i marken i stället för att släppas ut i luften som koldioxid. Det tar hundratals, eller till och med tusentals, år för biokol att brytas ned i marken. Ett kilo biokol motsvarar 1,7-3,5 kilo koldioxid.