Tillstånd och certifikat

Att samla in och hantera avfall är noga styrt av regler och lagar. Här hittar du tillstånd och certifikat för vår verksamhet.

Våra tillstånd och certifikat

Vi bedriver vår verksamhet på Tveta Återvinningsanläggning och på återvinningscentralen Returen.

Anläggningen vid Tveta är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Vi har även tillstånd till transport av avfall och av farligt avfall.