Avgifter och priser

I Södertälje råder självkostnadsprincipen för vatten och avlopp. Inga skattepengar används i verksamheten, men den är heller inte vinstdrivande. Både hushåll och företag betalar för den egna förbrukningen och de tjänster som används.

Här kan du läsa mer om VA-taxans delar och hur den fungerar.