Fördelar med fjärrvärme

Fjärrvärme är Södertäljes största miljösatsning och har dessutom en låg investeringskostnad i jämförelse med andra uppvärmningsalternativ. Som fjärrvärmekund blir du delaktig i fjärrvärmens positiva miljö- och hållbarhetsaspekter.

Enkelt och smidigt

En av fjärrvärmens stora fördelar är att leveranssäkerheten är hög och att du sällan behöver oroa dig för köldknäppar. Fjärrvärmecentralen tar liten plats, den är tyst och sköter sig i princip helt själv när du väl har ställt in den efter fastighetens värmebehov.

Det är bekymmersfritt och tryggt att vara fjärrvärmekund. Tekniken är okomplicerad och beprövad, vilket innebär mycket hög driftsäkerhet. Du får jämn och behaglig värme och dessutom obegränsat med varmvatten.

Smart och hållbart

Fjärrvärme bygger på den enkla idén att låta många dela på en gemensam värmekälla, istället för att var och en har sin egen. Det bidrar till minskade utsläpp och ökad energieffektivitet, eftersom enskilda pannor inte alls är lika effektiva.

Fjärrvärme ger gemensam uppvärmning och därmed prisvärd, effektiv, energismart och driftsäker värme till alla.

Ett fjärrvärmesystem är aldrig beroende av en enda energikälla. Bränslen kan bytas ut och ersättas för att ge ännu mer prisvärd, driftsäker och energi- och miljösmart fjärrvärme genom återvinning av resurser.

En prisvärd värmekälla

Ännu en fördel med fjärrvärme är den låga investeringskostnaden för dig som kund, jämfört med andra uppvärmningsalternativ.

På Igelsta kraftvärmeverk används huvudsakligen förnybara och återvunna bränslen, så som avfall och skogsbränslen. Där används dessutom avancerad och effektiv teknik för rening. Den omfattande rökgasreningen gör att utsläppen av miljöpåverkande ämnen blir minimala.

Samtidigt som fjärrvärmen produceras genereras el, vilket innebär maximalt resursutnyttjande, samtidigt som det bidrar till lägre värmepriser. Fjärrvärmenätet gör det också möjligt att ta vara på överskottsvärme från lokala industrier och datahallar. På så sätt bidrar fjärrvärmen till att göra hela samhällen mer resurs- och energieffektiva.

Priset på fjärrvärme är produktionsbaserat och dessutom konkurrenskraftigt i förhållande till andra uppvärmningsformer så som olja, el och pellets. Fjärrvärmeverken är anpassningsbara och kan använda olika bränslen beroende på pris och tillgång. (Halva priset jämfört med olja, cirka 30 procent billigare än el och ungefär samma pris som pellets.).

Lägre utsläpp, renare luft

Tack vare fjärrvärmen är utsläppen betydligt lägre och luften i städerna idag renare än vad den var under senare delen av 1900-talet. Bara att förflytta förbränningen till ett enda ställe, i stället för att varje hus hade sin egen panna, gjorde att luftkvalitén snabbt blev bättre.

När fjärrvärmeverken med tiden började byta ut fossila bränslen mot förnybar och återvunnen energi minskade utsläppen ytterligare.

Fjärrvärmebranschens omställning är den huvudsakliga förklaringen till att Sverige lyckats nå klimatmålen som fastställts i Kyoto-avtalet, enligt Naturvårdsverket.

Kan mitt företag få fjärrvärme?

Är du intresserad av fjärrvärme till ditt företag? För att veta om du har möjlighet att ansluta ditt företag eller verksamhet till fjärrvärmenätet kan du skicka en intresseanmälan till oss eller kontakta vår kundservice.