Fastighetsägare och brf

Det är viktigt att sortera avfallet. Ju bättre vi sorterar desto lättare är det att återvinna och då sparar vi på jordens resurser. Därför ska du sortera vid källan.

För nybyggda bostäder finns det regler från Boverket som säger att det ska finnas plats för källsortering av avfall i exempelvis köket.

Man som planerar blommor på en balkong