Bygg- och rivningsavfall

Enligt avfallsförordningen (2020:614) har du som bygger och river skyldighet att sortera materialet så att det är separerat från varandra: trä, mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten, metall, glas, plast, gips och farligt avfall.

Lämna ditt byggavfall på ÅVC:n

Du kan lämna ditt byggavfall på återvinningscentralerna Returen och Tveta.

Vi tar emot 3 kubikmeter avfall per gång, med en bil som väger max 3,5 ton. Du debiteras 356 kronor ex moms per besök.

Vi har besökskort för företag, som gör besöket smidigare. Du kan även hyra container eller sortera avfallet i en storsäck.