Våra kommunala lokaler

Ett av våra viktigaste uppdrag är att tillgodose Södertälje kommuns behov av fastigheter och lokaler. I vårt lokalbestånd finns förskolor, skolor, äldreboenden, idrottshallar samt ett stort antal verksamhetslokaler för alla de kommunala verksamheterna.

Vårt uppdrag

Telge Fastigheter ska tillhandahålla kostnadseffektiva lokaler för kommunens verksamheter samt i samverkan med kommunen aktivt medverka till en rationell och effektiv lokalförsörjning.

Telge Fastigheter ska också möta de behov på fastighetsnära servicetjänster som kommunförvaltningen har i både egna och förhyrda verksamhetslokaler.

Vi bidrar bäst genom att använda vår expertis på att sköta allt fastighetsrelaterat åt våra kunder, så att de kan använda sin expertis rätt och fokusera helt på sin egen verksamhet.