Uppförandekod för leverantörer

Vi vill vara en aktiv förebild inom klimatfrågan och driva på utvecklingen av en hållbar framtid. Som ett led i detta arbete införs därför en uppförandekod i alla våra upphandlingar.

Många företag och organisationer har infört uppförandekoder för leverantörer för att sätta ansvarsfullt företagande i fokus. Nu gör vi och Södertälje kommun samma sak.

Vad är en uppförandekod?

Vår uppförandekod bygger på FN:s tio globala principer som handlar om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, öppenhet och korruption.

Att vi inför koden i alla nya upphandlingar, och i förlängningen även i avtalen, betyder att vi tycker att det här är viktiga frågor. Genom att lyfta fram dem kan vi påverka leverantörerna att tillsammans med oss arbeta för ett hållbart samhälle.

Vad innebär det att vi inför en uppförande­­kod i upp­­handling­arna?

Tidigare har vi kunnat ställa olika sociala krav beroende på vad som ska upphandlas och inom vilket område. Men vi har saknat en helhet, en tydlig värdegrund. Nu kan vi följa upp hur det ser ut och påverka på ett positivt sätt.

En styrka med offentliga upphandlingar är just att vi kan vara med och påverka utvecklingen i rätt riktning och visa att dessa frågor är viktiga.

Vad händer om en leverantör inte kan visa att de följer koden?

Vi utesluter ingen från våra upphandlingar om de inte kan svara upp mot koden. Än så länge är det mer som en temperaturmätare för att se hur de ligger till, och för att visa att det är en viktig faktor för både kommunen och oss.

Det ger oss en bra grund när vi behöver upphandla varan eller tjänsten på nytt eftersom vi kan vi se vilka mer specifika krav som vi kan ställa för att hjälpa leverantörerna att utvecklas.