Verksamheter

Du som driver en verksamhet är ansvarig för avfallshanteringen. Genom att sortera ditt avfall kan du minska dina kostnader och samtidig bidra till en bättre miljö.

Två kvinnor i bruna förkläden i ett bageri