Fettavskiljare

Alla verksamheter som hanterar livsmedel behöver installera en fettavskiljare. Här har vi samlat information om vad som gäller och hur installationen går till.

Slipp stopp i avloppet

Det finns en bra anledning till att alla verksamheter som hanterar livsmedel behöver ha en fettavskiljare. Det är att avloppsnätet är anpassat och uppbyggt för att ta emot avloppsvatten från toaletter, bad, disk och tvätt från hushåll.

Det är däremot inte gjort för för att ta emot avloppsvatten från restaurangkök, matbutiker och andra verksamheter som hanterar livsmedel. Det avloppsvattnet innehåller betydligt mer fett, och om det spolas rakt ut utan att först passera en fettavskiljare orsakar det stora bekymmer i avloppsnätet.

Stelnat fett orsakar stopp

Problemet är att fettet stelnar när avloppsvattnet kallnar. Det fastnar i avloppsrören som gradvis sätter igen och så småningom blir det stopp.

Vill det sig illa kan stoppen orsaka översvämningar eller utsläpp av orenat avloppsvatten, vilket kan kosta både fastighetsägaren och den som orsakat stoppet stora pengar. Med en fettavskiljare minskar risken för att det ska hända.

Lagar och regler

Det här är så viktigt att det finns lagstiftning på området: Lagen om allmänna vattentjänster (LAV), SES 2006:412, 21 §, säger att en fastighetsägare inte får använda en allmän VA-anläggning på ett sätt som innebär att avloppet tillförs vätskor, ämnen eller föremål som kan skada avloppsnätet.

I de bestämmelser som gäller för användandet av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Södertälje (ABVA) står att ingen får släppa ut fett i större mängder.

I verksamheter där det finns risk att mycket fett släpps ut i avloppet ska en fettavskiljare finnas installerad. Därför kan Telge Nät begära att även andra verksamheter än de vi räknar upp här nedan installerar fettavskiljare för att inte störa avloppsnätet.

Exempel på verksamheter som måste ha fettavskiljare:

 • Bageri
 • Café/konditori
 • Catering
 • Charkuteriindustri
 • Gatukök/Kebabgrill
 • Friteringsanläggningar
 • Livsmedelsbutik
 • Hamburgerbar
 • Mottagningskök
 • Personalmatsal
 • Pizzeria
 • Produktionskök
 • Restaurang
 • Salladsbar
 • Storkök
 • Sushi

Tömning av fettavskiljaren

Fettavskiljaren behöver tömmas och skötas kontinuerligt för att fungera som den ska.

Enligt föreskrifterna om avfallshantering i Södertälje kommun ska fettavskiljare tömmas minst 12 gånger per år eller enligt överenskommelse med Telge Nät. Om den blir full innan ordinarie tömning måste du beställa extra tömning.

Fastighetsägarens ansvar

Den som är ansvarig kontaktperson ska även föra underhållsjournal för fettavskiljaren. Fastighetsägaren ska kunna visa att egenkontroll genomförs genom att spara dokumentation från tömningar och service.

Fastighetsägaren behöver se till:

 • Att en fettavskiljare finns på plats. Kontrollera om hyresgästen har eller behöver fettavskiljare som är rätt dimensionerad för verksamheten.
 • Att kontroll, tömning och underhåll utförs enligt gällande regler för fettavskiljaren.
 • Att det finns en namngiven kontaktperson som ansvarar för fettavskiljaren.

Inför installationen

Innan du installerar fettavskiljaren behöver du:

 • Kontakta en rörfirma eller VVS-konsult för att få hjälp med dimensionering, och placering och installation av fettavskiljaren. Tänk på att fettavskiljaren ska vara konstruerad och dimensionerad enligt standarderna SS-EN 1825-1 och SS-EN 1825-2. Till fettavskiljaren ska vaskar, diskmaskiner och golvbrunnar anslutas. Enligt Livsmedelslagen ska fettavskiljaren vara väl avskild från hantering och förvaring av livsmedel. Den måste också vara lättillgänglig för tömning och tillsyn. Lock, manlucka eller annan tömningsanordning ska enkelt kunna öppnas och får därför inte vara blockerad inför tömning.
 • Kontakta Södertälje kommun för att lämna in bygganmälan.
 • Teckna ett tömningsavtal med godkänd entreprenör.

Efter installationen

När installationen är genomförd behöver du anmäla:

 • Verksamhetens namn och adress
 • Verksamhetens kontaktperson namn, telefon, e-postadress
 • Typ av verksamhet
 • Matportioner per dag
 • Fettavskiljarens modell och storlek
 • Fettavskiljarens installationsdatum (ÅÅÅÅMMDD) -Tömningsabonnemang inskrivet den (ÅÅÅÅMMDD). Bifoga kopia på tömningsschema
 • Fastighetsägarens namn, adress, telefon, e-postadress (om annan än ovan)

Skicka uppgifterna till rentavlopp@telge.se.