Fettavskiljare

Alla verksamheter som hanterar livsmedel behöver installera en fettavskiljare. Här hittar du information om ditt ansvar som fastighetsägare eller näringsidkare.

Slipp stopp i avloppet

Det finns en bra anledning till att alla verksamheter som hanterar livsmedel behöver ha en fettavskiljare. Det är att avloppsnätet är anpassat och uppbyggt för att ta emot avloppsvatten från toaletter, bad, disk och tvätt från hushåll.

Det är däremot inte gjort för att ta emot avloppsvatten från restaurangkök, matbutiker och andra verksamheter som hanterar livsmedel. Det avloppsvattnet innehåller betydligt mer fett, och om det spolas rakt ut utan att först passera en fettavskiljare orsakar det stora bekymmer i avloppsnätet.

Problemet är att fettet stelnar när avloppsvattnet kallnar. Det fastnar i avloppsrören som gradvis sätter igen och så småningom blir det stopp. Med en fettavskiljare minskar risken för att det ska hända.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Alla verksamheter som hanterar livsmedel ska enligt lag ha en fettavskiljare installerad och dessutom samla in överblivet matfett och oljor. Detta ska sedan ska lämnas till återvinning. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att installera och tömma fettavskiljaren.

För att göra det enkelt för dig som ansvarig har vi samlat all information om fettavskiljare i en riktlinje. 

Frågor och kontakt

Om placering, dimensionering, drift och underhåll

Kontakta:

  • VVS-installatör/konsult egenkontroll, installation, drift och underhåll av din fettavskiljare.

Bygganmälan/bygglovsansökan:

Bygglovsenheten

Livsmedelshantering i livsmedelslokal:

Miljökontoret

Om tömningsabonnemang och fettavfall

Teckna abonnemang eller beställa extra tömning samt frågor om fettavfall, kontakta Telge Återvinning:   

Om anslutning till den allmänna VA-anläggningen

För frågor kring din VA-anslutning till den allmänna VA-anläggningen, kontakta Telge Nät: