Energi

Energi är rörelse, eller förmågan till rörelse. Energi finns i till exempel trä, olja, vatten och vind. Det finns olika former av energi: elektrisk energi, kemisk energi, lägesenergi, rörelseenergi och värmeenergi.

Energi kan inte skapas eller förbrukas – den kan bara omvandlas och ta nya former. Rörelseenergi i vind kan omvandlas till el. Och gammalt avfall som inte går att använda kan omvandlas till värme till ditt hus.

Vy över ett fjärrvärmeverk