Om Fastighetsnära insamling (FNI) i Södertälje

Den 1 januari 2024 kommer kommuner runt om i Sverige att ta över ansvaret för att samla in förpackningsavfall från hushållen. Detta i enlighet med ett regeringsbeslut som togs sommaren 2022 och är en del av handlingsplanen för Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Varför införs ett kommunalt insamlingsansvar?

Det förändrade insamlingsansvaret medför flera fördelar, framför allt är det ett verktyg för att möta EU-krav och höga mål för materialåtervinningen till år 2030.

Ett kommunalt insamlingsansvar gör det möjligt att samordna insamlingen av förpackningar med insamlingen av mat- och restavfall samt returpapper. Det innebär en möjlighet att effektivisera avfallshanteringen.

Det blir också ett tydligare system för hushållen med en sammanhållande part för avfallshanteringen. Att också inkludera samlokaliserade verksamheter skapar samordningsvinster.

Fastighetsnära insamling (FNI) gör det lätt att göra rätt

Erfarenheten visar att mer förpackningar kommer att lämnas till materialåtervinning i stället för att hamna i restavfallet.

Förändringen ska också öka återvinningen, minska nedskräpningen och möjliggöra ökad andel återvunnen plast i förpackningar.

Vad betyder FNI för Södertälje kommun?

Södertälje kommun måste bygga upp en infrastruktur för insamling av förpackningsavfall fastighetsnära från hushåll och samlokaliserade verksamheter (verksamheter som ligger i samma fastigheter som hushåll), tillsammans med mat- och restavfall.

Viktiga datum för kommuner i Sverige:

  • 30 september 2023. Kommunerna ska lämna uppgifter till naturvårdsverket.
  • 1 januari 2024. Sveriges kommuner tar över insamlingen av förpackningsavfall från hushåll genom återvinningsstationerna och fastighetsnära insamling.
  • 1 januari 2026. Kommuner ska samla in förpackningsavfall på torg och i parker samt andra populära platser där kommunen har ett renhållningsansvar enligt gaturenhållningslagen.
  • 1 januari 2027. Alla kommuner ska ha infört fastighetsnära insamling av förpackningsmaterial från hushåll och anmälda samlokaliserade verksamheter. Kommunen ska samla in skrymmande förpackningsavfall via lättillgängliga insamlingsplatser.