Mina elarbeten

Tillsammans ser vi till att våra kunder får el. Ett smidigt samarbete som är viktigt för att kunden ska bli nöjd och för att säkerställa att elsäkerhetskraven uppfylls.

Föranmälan.nu

Föranmälan.nu är din portal för att beställa tjänster och följa dina ärenden digitalt. Vi hänvisar dit för att skicka för- och färdiganmälan och bilagor för egenproduktion och flerbostadshus.

Information och guider för ett lyckat samarbete

Här hittar du information om vad som gäller när du beställer tjänster för kommande elarbeten till oss och vad du behöver tänka på.

Våra installationsregler – för ett tryggt och säkert elnät

Telge Näts installationsregler innehåller förtydliganden och komplement till branschens regelverk och bygger på starkströmsförordningen och Svensk Standard. Alla elarbeten du som installatör utför i vårt nät måste följa dessa regler.

Gräv med koll

Ta hjälp av Ledningskollen innan grävarbete och trädfällning nära ledning! Ledningar som skadas i samband med grävarbeten och trädfällningar blir ett stort problem för alla inblandade – beställare, entreprenörer, elnätsbolag och allmänhet.

Skadade ledningar ökar risken för personskador och skador på egendom. Dessutom riskerar många att drabbas av strömavbrott.

Har du frågor?

Behöver du hjälp med hanteringen i föranmälan.nu eller har problem att logga in är du välkommen att kontakta oss.