Översvämning

Extrema skyfall kan bidra till att gator och ledningsnät inte hinner leda bort vattnet. Som fastighetsägare har du ett ansvar att skydda dig och din fastighet. Här får du några tips på hur du kan förebygga översvämning, och vad du kan göra om du skulle drabbas.

Förebygg översvämning

 • Rensa hängrännor och stuprör. Se till att mossa, löv och annat skräp inte täpper till stuprören.
 • Håll utomhusbrunnar fria. Brunnar, kopplingar och rör på tomten är fastighetsägarens ansvar.
 • Håll extra koll på gatans gallerbrunnar så att de inte är igensatta. Är du osäker på var din närmaste gallerbrunn finns går det bra att höra av sig till kommunen.
 • Inred inte källaren med vattenkänsliga material. Plocka bort värdefulla och ömtåliga saker från källare om det föreligger risk för översvämning. -Kontrollera elanordningar som kan vara i riskzonen.
 • Se till att vatten- och avloppsavledningar från den egna tomten fungerar som de ska.
 • Se över din hemförsäkring så du vet vilka villkor som gäller.
 • Ett tips är att skaffa en enklare pumpanläggning om ditt område ofta är utsatt för översvämningar.

Om du drabbas av översvämning

 • Stäng av strömmen om det finns risk för kortslutning.
 • Var noga med hygienen vid kontakt med avloppsvatten.
 • Flytta värdefulla föremål till säkrare ställen.
 • Sätt in avfuktare snarast möjligt.
 • Montera bort golvlister för att undvika mögel.
 • Vädra.
 • Dokumentera skador och kontakta ditt försäkringsbolag.