Tillsammans gör vi skillnad

Ett enkelt sätt att miljöanpassa sin verksamhet är genom avfallshanteringen. Det mesta av avfallet går att återvinna – om det sorteras rätt från början.

Två killar i varselkläder som slänger träavfall på en återvinningscentral