Trädgårdsavfall

Löv, kvistar och annat avfall från föreningens trädgård kan komma till stor nytta. Det komposteras och bearbetas till jord. På så sätt återförs näringsämnena till naturen och vi får ett riktigt lyckat kretslopp.

Lämna trädgårdsavfall på ÅVC:n

Avfall från fastighetens trädgård kan du lämna på återvinningscentralerna Returen och Tveta. För större mängder trädgårdsavfall kan du beställa en container eller lägga i storsäck.

Vad räknas som trädgårdsavfall?
  • Gren
  • Kvistar
  • Ogräs
  • Gräsklipp
  • Löv
  • Fallfrukt

Vill du ha hjälp med trädgårdsavfallet?

Kontakta kundservice så hjälper vi dig.

Kontakta kundservice