Fastighetsnära insamling

Att bearbeta återvunnet material är inte lika energikrävande som att bryta ny råvara. Källsorterat material kan återvinnas till nya produkter – då sparar vi på jordens resurser.