Närsortering

Ansvaret för förpackningsinsamling övergick till kommunen från och med den 1 januari 2024. Då påbörjades även utbyggnaden av närsortering, tidigare fastighetsnära insamling (FNI), för både flerbostadshus och enbostadshus. Har du ännu inte kommit igång med insamlingen i din fastighet, är det hög tid att börja. Kommunen står för själva kärlen men som fastighetsägare behöver du se till att kärlen står väderskyddade och lättillgängligt.  

Person som sorterar sopor