Fastighetsnära insamling

Ansvaret för förpackningsinsamling övergår till kommunen från och med den 1 januari 2024. Då påbörjas även utbyggnaden av fastighetsnära insamling för både flerbostadshus och enbostadshus. Har du ännu inte kommit igång med insamlingen i din fastighet, är det hög tid att börja. Kommunen kommer att stå för själva kärlen men som fastighetsägare behöver du se till att kärlen står väderskyddade och lättillgängligt.  

Person som sorterar sopor