Städhandboken för bättre lokalvård

Syftet med städhandboken är att säkerställa att städschemat och ansvarsfördelningen ska fungera enligt det nya avtalet framöver.

Städhandbok för bättre lokalvård i Södertälje kommun​s lokaler - version 1.2

Inledning

Södertälje kommun och Telge Fastigheter har i nära samarbete handlat upp lokalvården för i bästa fall fem år framåt med början den 25 februari 2019. Telge Fastigheter är formell ägare av avtalet, vilket innebär att Telge Fastigheter blir leverantör av lokalvårdstjänster till Södertälje kommun.

Lokalvården kommer att synas som en särskild post på hyresfakturan. Golvvård, storstädning och fönsterputs är obligatoriskt och kommer planeras i samråd med verksamhetsansvariga. Eventuell höghöjdsstädning sker efter särskild överenskommelse och beställs för varje tillfälle.

När det nya avtalet träder i kraft kan vissa åtgärder för att säkerställa att alla ytskikt håller acceptabel nivå behövas. Det kan medföra vissa olägenheter för verksamheterna men syftet är att säkerställa att städschemat och ansvarsfördelningen ska fungera enligt avtal framöver.

Uppdelat i två områden

Efter det första avtalet för Område Norr & Öst så gjordes en ny upphandling som gäller Område Syd. Då avtalen skiljer sig åt något är det viktigt att följa instruktionerna för rätt område. Är du osäker vilken som gäller så kontakta tfstad@telge.se.

Samarbete

För att ge lokalvårdarna förutsättningar för att genomföra städningen enligt plan krävs det god ordning i lokalen som ska städas. Lokalvårdarna har inte till uppgift att ställa en lokal i ordning utan städa på de ytor som är fria att städa.

Då måste exempelvis leksaker och skor vara undanplockade och sladdhärvor vara upphängda under skrivbord.

Städåret

Lokalvård i Södertälje kommuns alla verksamhetslokaler omfattande dryga 325 000 kvadratmeter kräver planering över året. Detta gäller framförallt storstädning, golvvård och fönsterputs.

Under städåret utförs kontinuerligt planerade och oplanerade städkontroller av utfört arbete, men kontroller sker också vad gäller städpersonalens utbildning, arbetsvillkor och lön.

Period Planerad städåtgärd
Sportlovet Städåtgärder av mer akut karaktär
April-maj Golvvård, storstädning och fönsterputs i kontorsmiljö
Juni-augusti Golvvård, storstädning och förnsterputs i skolor och förskolor
Augusti-september Åtgärdas tidigare leveranser som ansetts bristfällig

Under städåret utförs kontinuerligt planerade och oplanerade städkontroller av utfört arbete, men kontroller sker också vad gäller städpersonalens utbildning, arbetsvillkor, lön, etc.

Städmetod

Moppar

Den huvudsakliga städmetoden av golv är med torr eller lätt fuktad mopp. Endast vid borttagning av matrester och fläckar ska vatten användas. Mopparna kommer tvättade och i de flesta fall förpreparerade till arbetsstället.

Ingen mopptvätt får ske på arbetsstället trots att det kan finnas tvättmöjligheter på exempelvis skolor och förskolor. Tvättmaskinerna tillhör verksamheten och får inte användas av städentreprenören.

Städdukar

De städdukar som används för avtorkning och dammborttagning är av microfiber. De kan vara torra eller lätt fuktade beroende på städyta och förekomsten av synlig smuts. Städdukarna tvättas i 90 grader och torktumlas för att återfå sin fulla funktion igen.

Färgkoder för städdukar och användningsområde
Röd Toalett och hygienutrymmen
Grön Kök och pentry
Blå Övriga utrymmen

Kemikalier

Generellt ska kemikalier användas så sparsamt som möjligt. Och när de används är det viktigt att de doseras rätt. Med moderna städmetoder och material kan användandet av kemikalier minimeras.

De kemikalier som trots allt behöver används ska vara miljömärkta och godkända av Telge Fastigheter.

I stadshuset kommer städning att ske med s.k. ultrarent vatten. Toalettstolen är undantagen. Speciella microdukar (vita med blå kant) kommer att användas. Detta är ett försök. Faller det väl ut kommer det att införas på fler städobjekt.

Till varje kemikalie som förvaras i städförråd, på städvagn eller används i samband med golvvård, storstädning, förnsterputs eller höghöjdsstädning ska aktuellt säkerhetsblad finnas tillgängligt.

Dessa ska förvaras i städförrådet på varje städobjekt. Städentreprenören ansvarar för att delge kopior av samtliga aktuella säkerhetsdatablad till verksamhetsansvarig på varje städobjekt.

Dammsugning

Dammsugning av mattor ingår i städningen. Entrémattor dammsugs varje dag. I övrigt gäller städbeskrivning för aktuellt städobjekt.

Övriga maskiner

Den vanligaste maskinen i sammanhanget är kombimaskinen som både skurar golvet och torkar rent efter. Förutsättning för maskinanvändning är en fri yta av minst 100 kvadratmeter avseende den dagliga städningen.

Under den årliga golvvården används dessutom olika typer av skur- och poleringsmaskiner.

Daglig städning

Städbeskrivning

För de olika typerna av städobjekt finns det generella städbeskrivningar framtagna. Dessa utgår för vad som kan betraktas som normal städning i förhållande till verksamhetens behov. Avkall från dessa kan göras i undantagsfall, men tider och frekvenser är tilltagna så att en bra städnivå kan upprätthållas.

Dessa är baserade på att saker är undanplockade, stolar ställts upp på bord och alla ytor är så fria som möjligt. Det är därför viktigt att verksamheten samarbetar med städentreprenören för bästa resultat.

Städbeskrivning finns anslagen på insidan av dörren till städförrådet.

Toaletter och hygienutrymmen

Toaletter och hygienutrymmen ska städas dagligen. För avtorkning får bara RÖD duk användas. Vid större ”olycka” i ett toalettutrymme ska normalt extra städning beställas.

Detta görs enklast genom att kontakta någon av Telge Fastigheters städcontroller via e-post: tfstad@telge.se.

Om man av någon anledning bedömer att åtgärd måste ske per omgående så får INTE befintlig städentreprenörs utrustning och dukar användas.

Vid stopp i avlopp eller andra fel i utrymmet kontaktas Telge Fastigheters felanmälan eller eventuellt annan hyresvärd.

Övriga utrymmen

Övriga utrymmen städas enligt överenskommen städfrekvens. För avtorkning ska BLÅ duk användas.

Här finns det särskild anledning att uppmärksamma behovet av att hjälpas åt för att vi ska få en bra städning utförd. Exempelvis ska stolar vara uppställda och bordsytor tomma för att underlätta för dammsugning och damning.

Kök

I de fall där verksamheten inrymmer tillagnings- eller mottagningskök är detta att betrakta som en särskild hygienzon och ingår inte normalt i den städning som omfattas av denna städhandbok.

Städning i kök utförs normalt av kökspersonalen med egen städutrustning. Undantag för detta gäller olika boenden som äldre-, LSS- och psykiatriboenden. Endast GRÖN duk får användas i köksutrymmen.

Det är förbjudet att använda annan städutrustning än den som finns anvisad för köksstädning.

Möbelflytt

Verksamheterna ansvarar för att möbler flyttas i samband med golvvård, storstädning, fönsterputs och eventuell höghöjdsstädning. Telge Tillväxt kan vara behjälplig med personal vid behov.

Golvvård

Golvvård sker minst en gång per år. Planering av detta sker i god tid och i samråd med verksamheten för att minimera störning i den ordinarie verksamheten.

Period  Planerad städåtgärd
Sportlovet Städåtgärder av mer akut karaktär
April-maj Golvvård, storstädning och fönsterputs i kontorsmiljö
Juni-augusti Golvvård, storstädning och förnsterputs i skolor och förskolor
Augusti-september Åtgärdas tidigare leveranser som ansetts bristfällig

Under städåret utförs kontinuerligt planerade och oplanerade städkontroller av utfört arbete, men kontroller sker också vad gäller städpersonalens utbildning, arbetsvillkor, lön, etc.

Städmetod

Moppar

Den huvudsakliga städmetoden av golv är med torr eller lätt fuktad mopp. Endast vid borttagning av matrester och fläckar ska vatten användas. Mopparna kommer tvättade och i de flesta fall förpreparerade till arbetsstället.

Ingen mopptvätt får ske på arbetsstället trots att det kan finnas tvättmöjligheter på exempelvis skolor och förskolor. Tvättmaskinerna tillhör verksamheten och får inte användas av städentreprenören.

Städdukar

De städdukar som används för avtorkning och dammborttagning är av microfiber. De kan vara torra eller lätt fuktade beroende på städyta och förekomsten av synlig smuts. Städdukarna tvättas i 90 grader och torktumlas för att återfå sin fulla funktion igen.

Golvtyp Städning Tillägg
Linoleum- och plastmattor Skuras Vax som maskinpoleras
Klinkergolv Skuras  
Stenytor Skuras Slipas/poleras med rondell
Gummimattor Skuras  
Trägolv Skuras Oljas 1 ggr/år och slipas undantagsvis

Storstädning

Storstädning sker en gång per år. Planering sker i samråd med verksamheten. Storstädning innebär att samtliga ytor upp till fyra meters höjd städas. För väggar gäller normalt fläckborttagning.

För städning bakom möbler och skåp måste dessa flyttas för åtkomst, det ansvarar verksamheten för.

Fönsterputs

Fönsterputs sker en gång per år. Planering sker i samråd med verksamheten. Verksamheten ansvarar för att plocka rent på fönsterbrädor och ta bort eventuella galler.

Höghöjdsstädning

Vid höghöjdsstädning ska samtliga ytor över fyra meter dammas och torkas av. Höghöjdsstädning sker i samband med storstädning men beställs separat.

Akut städning

En olycka händer så lätt! I avtalen med upphandlade städentreprenörer ska det finnas en beredskap för att snabbt kunna åtgärda behovet av en akut städning.

Kontakta någon av Telge Fastigheters lokalvårdscontroller genom att mejla till tfstad@telge.se för att snabbt få hjälp med akut städning.

Städskrubb/förråd

Varje verksamhet behöver ett förråd för plats för städutrustning. Beroende på verksamheten och hur lokalen är utformad kan förråden också behöva användas till annat än städutrustning.

I förrådet kommer det också att finnas kemikalier som utgör en risk, därför behöver utrymmet alltid vara låst.

Egen regi

En del av städningen utförs i egen regi, dvs av Telge Fastigheters egen städenhet. Den består av cirka 25 personal och en servicechef, Anna Esfandiari. Verksamheten är lokaliserad i G:a Östaskolan med tvätteri och personalutrymmen.

Städningen i egen regi hanteras på samma sätt som extern entreprenör.

Vid kontakt eller felanmälan använd funktionsbrevlådan tfstad@telge.se.

Felanmälan

Om städning inte utförts enligt överenskommelsen ska det felanmälas till Telge Fastigheter. Entreprenören informeras och ansvarar för åtgärd. Telge Fastigheters lokalvårdscontrollers informeras också om all felanmälan rörande städning.

Kontakt

På Telge Fastigheter finns det lokalvårdscontrollers som säkerställer att vi får den städning som vi beställt och betalat för. Vi är till för Södertälje kommuns samlade verksamheter och kommer att vara verksamheternas naturliga kontakt i allt som rör städning.

Du kan kontakta någon av våra lokalvårdscontrollers för frågor via den gemensamma brevlådan tfstad@telge.se. Samtliga städcontrollers har insyn i alla städobjekt, oavsett vem du haft kontakt med tidigare.

Använd gärna den gemensamma brevlådan för kontakt: tfstad@telge.se.