Kontrollera säkringen

Kanske är ditt företag säkrat för effekt ni inte har behov av? I så fall kan ni sänka säkringen och spara pengar.

Behöver ni byta säkringsstorlek?

Kontrollera vilken säkring ni har i er fastighet eller era lokaler. Ju högre säkrat ditt företag är, desto mer kostar det.

Kanske är ni säkrade för effekt ni inte har behov av? I så fall är det läge att sänka säkringen och spara pengar. På Mina sidor eller din elnätsfaktura ser du vilken säkring ni har.

Säkringen har två funktioner

Era huvudsäkringar, som ofta sitter i anslutning till elmätaren, har två funktioner:

  • Dels skyddar de elanläggningen om det blir fel i den. Vid en kortslutning ska ”proppen” gå, annars finns det risk för person- och egendomsskada eller brand.
  • Dels anger säkringen hur mycket ström (ampere = A) ni kan använda samtidigt, vilket också påverkar ert fasta elnätspris.

OBS! Byte av bottenkontakter eller omkopplingar i den fasta installationen får endast utföras av en behörig elinstallatör.

Storlek på huvudsäkring

Dessa rekommendationer ger en ungefärlig bild av hur stor huvudsäkring ni behöver.

Du kan utläsa säkringens storlek genom färgen på den lilla indikeringsknapp som lossnar när säkringen går. Bottenplattorna i din elcentral har samma färg, så att du enkelt kan se vilken säkring det ska vara.

  • Årlig elanvändning på 0-25 000 kWh per år - 16 A. Samtidigt effektuttag max 11 kW. Har du elpatron, många element eller andra stora apparater kan du behöva 20 eller 25 A-säkring istället. 16 A-säkringar har grå märkning.
  • Årlig elanvändning på 20 000-35 000 kWh per år - 20 A. Samtidigt effektuttag max 14 kW. Har du elpatron, många element, bastu eller andra stora apparater kan du behöva 35A-säkring eller större. 20 A-säkringar har blå märkning.
  • Årlig elanvändning 30 000-50 000 kWh per år - 25 A. Samtidigt effektuttag max 17 kW. Har du elpatron, många element, bastu eller andra stora apparater kan du behöva 35A-säkring eller större. 25 A-säkringar har gul märkning.
Illustration av elmätare och säkring
Säkring och färg Årlig användning Max effektuttag
16 A (Grå) 0-20 000 kWh 11 kW
20 A (Blå) 20 000-25 000 kWh 14 kW
25 A (Gul) 25 000-30 000 kWh 17 kW
35 A (Svart) 30 000-40 000 kWh 24 kW
50 A (Vit) 40 000-55 000 kWh 35 kW
63 A (Koppar) 55 000-70 000 kWh 44 kW