Elnätsbolag och elhandelsleverantör

Telge Nät är nätbolaget som äger och underhåller elnätet i Södertälje och Nykvarns kommuner. Alla företag här är anslutna till vårt elnät och kan inte välja ett annat elnätsbolag. Utöver elnätsavgiften betalar du även för den el du använder, och det gör du till din elnätsleverantör. Här har du möjlighet att göra ett aktivt val och välja vem du vill ha som elhandelsleverantör.

Ditt val av elhandelsleverantör

För att byta elhandelsleverantör behöver du göra ett aktivt val för ditt företag eller förening. Om du inte gör ett aktivt val blir du automatiskt kund hos Telge Energi och får ett anvisat pris. Det priset är oftast högre än övriga avtal.

Genom att välja bestämmer du om du vill ha ett fast, rörligt eller blandat elpris, hur långt ditt elhandelsavtal ska sträcka sig och vilka energikällor din el ska komma ifrån.

Jämför leverantörer och avtal

På nätet finns många kostnadsfria jämförelsesajter som kan hjälpa dig i ditt val av elhandelsleverantör.

När du gör jämförelsen kan du ibland få olika förslag på avtal på olika sajter. Det beror på att de privata sajterna har egna avtal med elhandelsbolagen, som du bara kan teckna där.

Uppsägningstid

Om du vill byta avtal behöver du veta vilken uppsägningstid ditt nuvarande avtal har och när det går ut. Om du bryter ett fast avtal i förtid kan du bli tvungen att betala en förtidslösen.

Läs igenom dina avtalsvillkor för att se vad som gäller. Den nya elhandelsleverantören hjälper oftast till med att säga upp ditt gamla avtal.

Övervakningsplan

För att säkerställa en jämn konkurrens mellan olika aktörer på elmarknaden är det lag på att monopolverksamheter och konkurrensutsatta verksamheter ska hållas isär, exempelvis nätbolag och elhandelsbolag i samma koncern.

Alla nätbolag ska ha en övervakningsplan som säkerställer att det egna elhandelsbolaget inte gynnas gentemot andra elhandelsbolag.