Källsortering

Källsortering innebär att man sorterar och separerar sina sopor där de uppstår, det vill säga vid källan. I Sverige är det lag på att till exempel förpackningar och tidningar ska sorteras och lämnas till återvinning.

En vuxen och ett barn som slänger sopor i ett soprum