Futurum i Järna

Nu ligger vi i startgroparna. Snart är det dags att ta första spadtagen för den nya mötesplatsen Futurum i Järna.

Futurum – framtidens mötesplats för alla

Under hösten 2024 kommer Futurum stå klart. Då kommer flera verksamheter att samlas under ett och samma tak. Det är Järna bibliotek, Ung fritid - som driver fritidsgården, Kulturskolan och delar av Järnas föreningsliv.

När Futurum står klart kommer det att vara en gemensam mötesplats för alla Järnabor. Den vackra moderna bygganden kommer att synas på långt håll.

Allt under ett och samma tak

Alla verksamheterna samsas under samma tak även om de har olika uppgifter:

Järna bibliotek

Bibliotekets roll ska utvecklas från att enbart vara en plats för litteratur och berättelse till att vara en öppen mötesplats där barn och ungas språkutveckling och läsning är högt prioriterade områden.

Man kommer att ägna särskild tid och uppmärksamhet åt personer med funktionsvariationer, de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska.

Ung fritid

Ung fritids övergripande mål är att erbjuda barn och ungdomar i Järna och Södertälje en meningsfull och lärorik fritid och samtidigt förbereda dem för vuxenlivet. Här gäller det att se ungdomarnas utvecklingspotential och initiativförmåga.

Kulturskolan

Kulturskolan kommer att möta det ökade behovet av kulturstudier och kulturutövande hos barn och ungdomar mellan 8 och 25 år i Järna med omnejd. Här har musiken också en viktig plats när det gäller att musicera tillsammans i ensemble och orkester.

Järnas föreningsliv

Föreningslivet spelar en viktig roll i Järna. En meningsfull och hälsosam fritid är betydelsefull, inte minst för barn och unga.