Elprisstöd för höga elpriser

För att hjälpa hushåll och företag att klara vintern kommer alla elanvändare med eget elnätsavtal i elområde SE3 och SE4 att få stöd för att hantera onormalt höga elpriser.

Nytt förslag på elprisstöd till företag

Den 4 januari 2023 presenterade Svenska kraftnät ett nytt förslag som även omfattar företag och organisationer.

Elprisstöd – det här gäller

  • Stödet baseras på din elförbrukning under perioden oktober 2021- september 2022.
  • För dig som tillhör elområde 3 (Södertälje och Nykvarn) uppgår stödet till 50 öre per förbrukad kWh under 12-månadersperioden.
  • Stödet gäller alla som har ett avtal med ett elnätsföretag; hushåll, företag, organisationer och så vidare.
  • Utbetalningen av stödet hanteras av Försäkringskassan. Planen är att utbetalningarna kommer att påbörjas i februari 2023, om inget oförutsett inträffar.

Så räknar du ut ditt elprisstöd

Elområde SE3:

0,5 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022

Lämna inte ut personliga koder

Telge Nät varnar för eventuella bedrägeriförsök. Du kommer aldrig att bli uppringd och ombedd att lämna ut personliga koder eller att logga in någonstans.

Om du får ett sådant samtal kan du vara utsatt för ett bedrägeriförsök. Avsluta samtalet och kontakta polisen.

Mer information

För mer detaljerad information om förslaget hänvisar vi till: