Våra kommersiella lokaler

Telge Fastigheter har ett stort antal lokaler för olika kommersiella ändamål – från restauranger och butikslokaler till kontor.

Hus och lokaler för alla behov

Telge Fastigheter har rötter i 1950-talet, men bildades i sin nuvarande form 2005. Vårt uppdrag är att tillgodose kommunens behov av hus och lokaler för de mest skilda verksamheter.

I vårt lokalbestånd finns allt från förskolor till kontor för de kommunala förvaltningarna och servicebyggnader för de olika kommunala verksamheterna.

Dessutom ingår ett antal kulturbyggnader - bland annat en gammal grosshandlarvilla från Södertäljes tid som badort, idag en del av friluftsmuseet Torekällberget.

Fastigheter för hela Södertälje

Telge Fastigheters kommersiella lokaler omfattar vitt skilda typer av verksamheter. Vi har allt från centrumfastigheter med butiker till kontor och en shoppinggalleria.

Våra fastigheter finns över hela Södertälje kommun. Vi arbetar ständigt med att utveckla både vårt fastighetsbestånd och våra lokaler för att möta nya behov.