Få en tjänst utförd

Behöver du hjälp med något? Det kan handla om vad som helst, som inventeringar, tömma en lagerbyggnad eller klippa gräsmattor. En enstaka gång eller regelbundet? Fråga oss, vi kan lösa det mesta.

Fördelar med att anlita oss

När du anlitar oss för att få en tjänst utförd ansvarar vi för arbetsledningen och för att jobbet blir utfört enligt dina instruktioner.

Det här upplägget fungerar ofta bra för enstaka uppdrag som yttre skötsel eller tömning och städning av fastigheter – men egentligen kan vi göra vad som helst om vi bara har kompetens och kapacitet för det. Det bästa är att fråga oss så ska vi se hur vi kan hjälpa dig. Tänk bara på att vara noggrann med uppdragsbeskrivningen så att den blir så heltäckande och rättvisande som möjligt.

En annan fördel med att anlita oss är vår stora flexibilitet. Vi kan ställa upp med väldigt kort varsel och snabbt utöka eller krympa arbetsstyrkan, alltefter behov och hur uppdraget ser ut.

Vi hjälper dig, du hjälper någon som vill få jobb

En mycket viktig del i att anlita oss är att du samtidigt som du får hjälp gör en social insats. Den är oerhört värdefull – både för den enskilde individen och för samhället.

Våra konsulter är alla unga vuxna eller utrikesfödda kvinnor som vill komma in på arbetsmarknaden, etablera sig och börja försörja sig själva. Genom att anlita Telge Tillväxt ger du dem möjligheten att utföra uppdrag inom många olika branscher och på så vis utvecklas som individer och samtidigt få ett mer attraktivt CV.

Ibland kan det vara så att det är fler konsulter på plats än vad som egentligen krävs för att utföra uppdraget. Det är för att några är med bara för att lära sig. I de fallen tar vi bara betalt för överenskommet antal konsulter.

Så här funkar det

  • Du beskriver för oss hur dina behov ser ut, vad du vill ha hjälp med, under vilken tid och andra förutsättningar.
  • En arbetsledare planerar uppdraget utifrån din information, ser till att uppdraget utförs och följer upp och säkerställer att du är nöjd med genomförandet.

Kontakta oss

Låter det här som något för dig? Hör av dig till oss och berätta hur dina behov ser ut så ska vi se hur vi bäst kan hjälpa dig. Välkommen till Telge Tillväxt!

Kontakta Telge Tillväxt