Uppkoppling och drift

Om ni har långsam uppkoppling, om det laggar, om bild- och ljudkvalitet är sämre eller om ni har andra problem som gäller internet, tv eller telefoni – börja med att göra en egen felsökning. Det är också en bra idé att titta in på vår sida driftstatus för att se om det pågår någon störning.

Information om driftstörningar

Vid planerade arbeten, driftstörningar eller avbrott lägger vi ut information via vår sida för driftstatus. Där ser du vilka eventuella störningar som pågår och när felet beräknas vara åtgärdat. Du ser även planerade avbrott för drift och underhåll.

Se aktuell driftstatus

Funkar inte internet, tv eller telefonin?

Gör en egen felsökning

Innan du gör en felanmälan är det alltid en bra idé att göra en felsökning på egen hand. Ofta är det något så enkelt som en kontakt som har lossnat, och många problem går att lösa genom att starta om utrustningen.

Gör en felanmälan

Om du inte kan åtgärda felet på egen hand är det alltid till din tjänsteleverantör du gör felanmälan. Tjänsteleverantören skickar ärendet vidare till oss om de misstänker fel på själva fibernätet.