Tre steg för att byta till fjärrvärme

Informationen här vänder sig till företag eller bostadsrättsföreningar som redan har en uppvärmningskälla men funderar på fjärrvärme. Att byta från en annan uppvärmningskälla till fjärrvärme sker i tre etapper; ute på gatan, på tomten och i huset.

Så går bytet till

Att byta från en annan uppvärmningskälla till fjärrvärme sker i tre etapper – ute på gatan, på tomten och i huset.

1. Ute på gatan

Först märker vi ut var el- och teleledningar ligger. Därefter gräver och schaktar vi för att lägga ner fjärrvärmeledningar och tomrör för framtida behov av till exempel stadsnät.

Fjärrvärmerören svetsas ihop och läggs på plats, ledningarna provtrycks och skarvarna isoleras. Därefter kan hålen i marken fyllas igen och gatan asfalteras.

Den sista asfalteringen läggs ungefär ett halvår senare.Under byggtiden spärrar vi av området vilket kan påverka trafiken. Så långt det är möjligt håller vi gator och infarter framkomliga.

2. På tomten

Tillsammans med fastighetsägaren kommer vi överens om var ledningen ska dras och var rören ska gå in i fastigheten. Det är viktigt att vi får information om eventuella nedgrävda ledningar och liknande som vi behöver ta hänsyn till, både på tomten och i huset.

I schakten lägger vi ner fjärrvärmerör och tomrör för eventuellt stadsnät. I fastighetens vägg borrar vi tre hål; två för fjärrvärmerören, 110 mm stora, och ett för tomrör, 20 mm. När allt är på plats installeras värmeväxlaren som provtrycks, isoleras och besiktigas.

Inne på tomten använder vi mindre grävmaskiner för att minimera påverkan så långt det går. När vi fyllt igen schakten jämnar vi till marken med den befintliga jorden och försöker återskapa marken så gott det är möjligt. Däremot levererar vi inte ny jord eller sår nytt gräs.

3. Anslutning inne i huset/lokalen

Rörentreprenören drar in ledningarna i de nyborrade hålen. Exakt hur avlämning av våra ledningar samt hur anslutningen ser ut för just din fastighet bestäms utifrån de specifika förutsättningar som gäller för fastigheten. Det sker efter rekommendation från oss och i överenskommelse med fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen.

Om ingen från företaget eller föreningen har möjlighet att närvara när arbetet utförs går det bra att lämna en nyckel till projektledaren eller till någon annan person som kan öppna åt oss så. Tänk på att plocka undan större föremål och att ta bort eventuella brandfarliga saker.

Inomhusrör dras från de nya ventilerna fram till den plats där fjärrvärmecentralen monteras. Därefter kan din nya fjärrvärmecentral monteras och kopplas in.

Efter provtryckning och justering är anläggningen färdig att tas i drift. Demontering och borttransport av den gamla pannan och oljetanken kan beställas som tilläggsarbete.